بایگانی دسته بندی : خواب های من

ديشب خواب ديدم سرباز يک ژنرال شدم، يک دنده و زورگو بود. به من و سربازان ديگر اسلحه داد، و با عصبانيتي همچون هيتلر گفت به اين منطقه برويد و تمام ساکنان آنجا را نابود کنيد.

  • ارسال شده در : ۱۳٫ آذر ۱۳۹۲
  • نویسنده : admin
  • دسته بندی ها : خواب های من
2 دیدگاه

[ + ]